Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

TienNgay.vn thấu hiểu tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội đối với sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Tại TienNgay.vn, trách nhiệm xã hội được thể hiện trước nhất trong việc cam kết mang đến một môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp, tận tâm cho khách hàng và chính nhân viên của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo để góp phần hỗ trợ và xây dựng cộng đồng, hoạt động CSR được tổ chức xuyên suốt và có chất lượng.